یک تجربه بزرگارسال شده توسط در 14 اردیبهشت 1398


یکی از مهمترین موضوعاتی که تمام زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد مستقل شدن از خانواده است پس الفبا این فرصت را به کودکانش می‌دهد که ، ببینند و بشنوند تجزیه و تحلیل کند و بدون والدینش کارش را انجام دهد استقلال کودک از سن دو سالگی شروع می شود و از ۳ تا ۵ سالگی تلاش می کنند بگوید من هستم و دلم میخواهد مستقل باشم

تاریخ برگزاری 18 اردیبهشت

 

آموزش مهدکودکاخبارفوق برنامه ها

آموزشپیش دبستانیپیش دبستانی الفباتجزیه و تحلیلخانوادهدولتفعالیتکلاهدوزکودکستانمستقل شدنمشارکتمنطقه ۳مهارتمهد کودک الفبامهدکودکهدفهمکارییک تجربه بزرگ

پاسخی بگذارید