بدانیم

دقت کنید که

هرگز کارهای شخصی کودک ۵ و ۶ ساله خود را انجام ندهید!!! کودک در این سن مهارت های زیادی دارد مثلا در این سن ... ادامه مطلب